Φροντίζουμε τα δερμάτινα σας

Ο καθαρισμός στα δερμάτινα, από τους ανθρώπους που εισήγαγαν και δίδαξαν τον τρόπο και την ποιότητα στο καθάρισμα των δερμάτινων ειδών.

Ειδική επεξεργασία βαφής και καθαρισμού στα δερμάτινα.

Μεγάλη προσφορά στον καθαρισμό δερματίνων ενδυμάτων.